ปลูกต้นไม้

ลดมลพิษด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านหรือที่ทำงาน เช่น ต้นซิลเวอร์โอ๊ค สามารถช่วยลดมลพิษในอากาศและเพิ่มความเขียวเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
Read Moreลดมลพิษด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

การปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

การปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่ช่วยลดการเสื่อมโทรมของดินและสิ่งแวดล้อมได้มาก ในบทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ในการปรับภูมิทัศน์
Read Moreการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์